Διοικητικό Προσωπικό

Το Διοικητικό Προσωπικό απαρτίζεται από τους παρακάτω:

  • Ανδόνης Ιωάννης
    (Προϊστάμενος - Γραμματεία)
  • Κάτσιος Αθανάσιος