Καθηγητές

Το προσωπικό καθηγητών απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 • Πάσχος Ιωάννης
  (Υπεύθυνος Τομέα Μαθημάτων Υδατοκαλλιεργειών)

  Βιολόγος, Δρ Α. Π. Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτές Καθηγητές

Το προσωπικό αναπληρωτών καθηγητών απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 • Ναθαναηλίδης Κοσμάς
  (Υπεύθυνος Τομέα μαθημάτων Περιβάλλοντος)
  Ιχθυολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Λονδίνου
 • Κανλής Γρηγόριος
  Κτηνίατρος- Ιχθυολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Τόκυο

Επίκουροι Καθηγητές

Το προσωπικό επίκουρων καθηγητών απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 • Λένας Δημήτριος
  Βιολόγος, Master Υγιεινολόγου Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Αθηνών και
  Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Δενδρινός Παπαγάγγελος
  Γεωπόνος, Δρ. Πανεπιστημίου Liverpool, Αγγλία
 • Λογοθέτης Παναγιώτης
  Βιολόγος, Δρ.Πανεπιστημίου Herior-Watt (Σκωτία)

Καθηγητές Εφαρμογών

Το προσωπικό καθηγητών εφαρμογών απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 • Θεοδώρου Ιωάννης
  Βιολόγος, Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Bangor, Ουαλία
 • Μπέζα Παρασκευή
  Χημικός - Ωκεανογράφος, Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών