Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π)

Το ειδικό τεχνκό προσωπικό απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 • Σαμαρά Αθηνά
  Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
 • Γκούβα Ευαγγελία
  Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
 • Ζαρίδης Ιωάννης
  Τεχνολόγος Γεωπονίας
 • Χαντζόπουλος Αχιλλέας
  Τεχνολόγος Ιχθυολόγος