Ιστορικό

Το τμήμα ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί στην Ηγουμενίτσα.