Β' Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Παρατηρήσεις
1 Χημεία ΙΙ ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6,5 ΔΟΝΑ=1 στα 2
2 Εισαγωγή στη Βιοχημεία ΜΓΥ 2h 1h 10 Y 6,5
3 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΓΥ 1h 1h 8 Y 5
4 Ιχθυολογία ΜΕΥ 3h - 12 Y 8
5 Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος & Περιβάλλον ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕY 4
6 Ιστορία της Αλιείας ΔΟΝΑ 2h - - 6 ΕΠ 4
7 Ξένη γλώσσα ΙΙ ΜΕΥ 2h - - 6 Π 4
Σύνολο 46   30