Γ' Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Παρατηρήσεις
1 Συστηματική και Ταυτοποίηση Ιχθύων ΜEΥ 2h 3h - 9 Y 5,5 ΜΕΥ(ΕΥ)=2 στα 3
2 Ωκεανολογία ΜΕΥ 2h 3h 2h 10 Y 7
3 Θαλάσσια Βιολογία ΜΕΥ 2h 3h 1h 10 Y 6,5
4 Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων ΜEΥ 2h 1h 9 EY 5,5
5 Ποιότητα και επεξεργασία Νερού για Υδατοκαλλιέργειες ΜΕΥ 2h - 3h 9 EY 5,5
6 Αλιευτική Ναυτιλία ΜΕΥ 2h - 3h 9 EY 5,5
Σύνολο 47   30