Ε' Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Παρατηρήσεις
1 Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική ΜEΥ 2h 3h 2h 11 Y 7 ΔΟΝΑ=2 στα 4
2 Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕY 4,5
3 Μάρκετινγκ Αλιευτικών Προϊόντων (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕY 4,5
4 Εκτροφές Ιχθύων Γλυκών Νερών ΜΕ 2h 2h 11 Y 7
5 Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης ΜΕ 2h 3h 2h 11 Y 7
6 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5
7 Διοίκηση & Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΟΝΑ) ΔΟΝΑ 2h - 1h 7 ΕΥ 4,5
Σύνολο 47   30