Α' Εξάμηνο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
A/A Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Διάλεξη Εργαστήρια Ασκήσεις ΦΕ Υ/ ΕΥ ΔΜ Παρατηρήσεις
1 Χημεία Ι ΜΓΥ 2h 3h 2h 11 Y 6,5 -
2 Στατιστική ΜΓΥ 3h - 2h 11 Y 6,5
3 Εργαστηριακές Τεχνικές ΜΓΥ 2h - 9 Y 5
4 Γενική Βιολογία ΜΓΥ 2h 3h 1h 10 Y 6
5 Υδροβιολογία ΜΕΥ 3h - 2h 11 Y 6
6 Ξένη γλώσσα Ι ΜΕΥ 3h - - 9 Π 6,5
Σύνολο 52   30