Εργαστήριο Φυσιολογίας & Παθολογίας Ιχθύων

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στις ακόλουθες περιοχές:

  • Παθοφυσιολογία πέψης και διατροφής ειδών Τελεόστεων υπό εκτροφήν.
  • Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ειδών Τελεόστεων υπό εκτροφήν, με έμφαση σε επιδημιολογική διερεύνηση και τρόπους αντιμετώπισης.
  • Παθολογικά προβλήματα άγριων ειδών Τελεόστεων με περιβαλλοντική / τοξικολογική αιτιολογία.