Εργαστήριο Θαλασοκαλλιεργειών

( Δείτε τις λεπτομέρειες σε pdf κείμενο )

To εργαστήριο έχει αντικείμενο την μελέτη των θαλλασσοκαλλιεργειών σε όλους τουσ τομείς που περιλαμβάνονται. Από την εππώαση και την προπάχυνση μέχρι την γενική καλλιέργεια θαλασσίων ειδών .