Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Οικοφυσιολογίας Ιχθύων

( Δείτε τις λεπτομέρειες σε pdf κείμενο )

Το εργαστήριο έχει αντικείμενο την μελέτη των περιβαλλοντικών παράμετρων στην φυσιολογία των ιχθύων και την εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών μοριακής βιολογίας στην ιχθυολογική έρευνα.