Εργαστήριο Χημείας & Υδάτινων Οικοσυστημάτων

( Δείτε τις λεπτομέρειες σε pdf κείμενο )

Το εργαστήριο Χημείας και Υδάτινων Οικοσυστημάτων λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Παράρτημα Ηγουμενίτσας). Οι κύριες δραστηριότητες του καλύπτουν ερευνητικά πεδία όπως η δομή και η λειτουργία των υδατίνων οικοσυστημάτων σε σχέση με τους υδρόβιους οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η διερεύνηση και μελέτη των επιπέδων ρύπανσης και μόλυνσης.
  • Το φαινόμενο του ευτροφισμού σε οικοσυστήματα εσωτερικών (κυρίως) υδάτων (λιμναία, ποτάμια, υγρότοποι).
  • Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αβιοτικών δεικτών (θρεπτικών) και των βιολογικών δεικτών.
  • Η οικολογία και η χρήση μικροοργανισμών ως δείκτες στα υδάτινα οικοσυστήματα.
  • Οι επιδράσεις των μετάλλων στην τροφική αλυσίδα.
  • Οι περιβ/κοί παράγοντες που επηρεάζουν την φυσιολογία ιχθυοπληθυσμών.
  • Θέματα ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης υδατίνων συλλογών.
  • Θέματα βιοδιαχείρισης.