Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων

( Δείτε τις λεπτομέρειες σε pdf κείμενο )

Το εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών, λειτουργεί από το 1997 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Παράρτημα Ηγουμενίτσας). Οι κύριες δραστηριότητες του καλύπτουν θέματα τεχνητής αναπαραγωγής, γενετικής και μηχανικής γενετικής, ανατομίας-φυσιολογίας εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών και αλιευτικής διαχείρισης εσωτερικών υδάτων. Επίσης δοκιμάζονται νέες τεχνικές αναπαραγωγής και νέα είδη για εκτροφή, ενώ δραστηριοποιείται και σε θέματα προστασίας και αποκατάστασης απειλούμενων ειδών ιχθύων. Κάθε χρόνο στο εργαστήριο εκπαιδεύονται περίπου 120 φοιτητές και υποστηρίζονται 15-20 πτυχιακές εργασίες.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται και συμμετέχει σε κοινά Προγράμματα με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (Α.Π.Θ., ΙΧΘΥ.Κ.Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Ε.Κ.Θ.Ε.), στα πλαίσια εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Εργαστηριακές Υποδομές - Εξοπλισμός

Το εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων διαθέτει στεγαζόμενους χώρους συνολικής επιφάνειας 187m2 με τις ακόλουθες υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό:

  • "Υγρό" εργαστήριο (wet lab)

α) 3 κλειστά κυκλώματα διατήρησης γεννητόρων συνολικής χωρητικότητας 7m3 με σύστημα θερμορύθμισης
β) 5 κλειστά κυκλώματα προπάχυνσης και εκτροφής ιχθύων συνολικής χωρητικότητας 7.5m3
γ) 11 δεξαμενές ανάπτυξης γόνου συνολικής χωρητικότητας 3m3 με σύστημα θερμορύθμισης
δ) 6 επωαστήρες τύπου zougar με σύστημα θερμορύθμισης και 6 δεξαμενές παραγωγής artemia
ε) 20 ενυδρεία με βιολογικό φίλτρο διαφόρων διαστάσεων
στ) δίκτυο παροχής ζεστού - κρύου νερού και αέρα

  • "Στεγνό" εργαστήριο (dry lab)

α) ιστολογική μικροτόμος
β) σύστημα μορφομετρικών-ιστολογικών αναλύσεων (ψηφιακής ανάλυση)
γ) μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο, αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης ποιότητας νερού (π.χ. NOx, POx, NHx), αλατόμετρο, πεχάμετρο, οξυγονόμετρο, ζυγό ακριβείας
δ) φασματοφωτόμετρο, συσκευή ηλεκτροφόρησης
ε) κύλινδρος πίεσης για την παραγωγή τριπλοειδών ατόμων ιχθύων
στ) δοχείο υγρού αζώτου χωρητικότητας 10 l
ζ) καταψύκτη βαθιάς κατάψυξης (-80°C)