«Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά(Ιωάννινα,Θεσπρωτία) και Ofanto(Canosa,Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών»

Εκπαιδευτικό υλικό

Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφικό υλικό κατά την διάρκεια δειγματοληψίας στον ποταμό Καλαμά.

kalamas640x480,jpg

kalamas640x480,jpg

kalamas640x480,jpg

kalamas640x480,jpg