«Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά(Ιωάννινα,Θεσπρωτία) και Ofanto(Canosa,Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών»

Νομικό υλικό

Τεχνικές αναφορές

Είναι διαθέσιμες για κατέβασμα οι τεχνικές αναφορές του έργου στα ελληνικά και στα ιταλικά.