Ερευνητικό Έργο του Τμήματος Ιχθυοκομίας

Δείτε τα προγράμματα της ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

 • Interregg IIIA Ελλάδα-Ιταλία: Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα,Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa,Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών, 2007 (Επιστημονική Υπεύθυνη, του ΤΕΙ Ιφιγ. Κάγκαλου, ΤΕΔΚ Νομού Ιωαννίνων, ΤΕΔΚ Νομού Θεσπρωτίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Comune Di Canosa, Comune Di Barletta, Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell 'area Nord Barese/Ofantina). Για να εισέλθετε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο πιέστε εδώ.

 • Η εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας του φωσφόρου, ως εργαλείο αποτελεσματικής αποκατάστασης φυσικών υδάτινων συλλογών. (ΤΕΙ Ηπείρου, 1999, Παν/μιο Ιωαννίνων, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Καθ. Τρ. Αλμπάνης, Ιφιγ. Κάγκαλου).

 • Πρόγραμμα LIFE: ΘΥΑΜΙΣ - Δράσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης στις λεκάνες απορροής και τις εκβολές δύο ποταμών, η περίπτωση του Καλαμά (Ελλάδα) και του Lynher (Ηνωμένο Βασίλειο). (Περιφ. Ηπείρου, Ν.Α. Ιωαννίνων, Ν.Α. Θεσπρωτίας, ΤΕΙ Ηπείρου, Παν/μιο Ιωαννίνων. Επιστημονική Υπεύθυνη, του ΤΕΙ Ιφιγ. Κάγκαλου 1999).

 • Πρόγραμμα TERRA - Coastlink. Ποιότητα και διαχείριση παρακτίων οικοσυστημάτων. (Επιστημ. Υπευθ. του ΤΕΙ Ηπείρου, Ιφιγ. Κάγκαλου, 1999).

 • Πρόγραμμα PESCA.-Αλιευτική διαχείριση Λιμνών (φυσικών και τεχνητών) και Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε ορεινές και μειονεκτικές Περιοχές, σε 19 νομούς της Ελλάδας. (Συνεργ. ΤΕΙ Ηπείρου, ΑΠΘ, ΕΚΘΕ, Επιστ. Υπεύθυνοι Προγρ., Πάσχος Ιωάννης, Κάγκαλου Ιφιγ.).

 • Μελέτη της ποιότητας υδάτων (τροφικό επίπεδο και επίπεδα μόλυνσης) του κόλπου του Αργοστολίου. (Νομ. Αυτ. Κεφαλλονιάς -ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστ. Υπεύθυνη, Ιφιγ. Κάγκαλου).

 • Εθελοντικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά 1999-2000, Σχέδιο No 30 με τίτλο « Σχέδιο μελέτης του οικοσυστήματος, της προστασίας και αξιοποίησης του ποταμού Καλαμά». (Επιστημονική Υπέυθ. Προγράμματος, Ιφιγ. Κάγκαλου).

 • «Διαχειριστικές παρεμβάσεις για την προστασία και διαχείριση του Έλους Καλοδικίου», Πρόγραμμα ΥΠΕΧΩΔΕ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη». 2002. (Επιστημονική Υπεύθυνη, Ιφιγ. Κάγκαλου).

 • «Αλληλεπίδραση Μυδοκαλλιεργειών και θαλασσίου περιβάλλοντος». Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ. «Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ ». 2004 (Επιστημ. Υπευθ. Ιφ. Κάγκαλου).

 • Διαχειριστικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση και ανάδειξη του υγροτόπου και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Κέρκυρα). (Πρόγραμμα, ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΤΕΡΠΣ 2004 Ετπστ. Υπευθ. Ιφιγ. Κάγκαλου).

 • Πρότυπο πειραματικό έργο αναπαραγωγής και εκτροφής πολυχαιτων σε ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιεία 2000-2006.( Άξονας Προτεραιότητας Α., Μέτρο 4.6 Καινοτόμα Μέτρα. Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιστ. Υπεύθ. Ι.Λεονάρδος, Επικ. Καθ. Παν/μίου Ιωαννίνων).

 • Πρόγραμμα INTERREG 111 A/CARDS, Ελλάδα-Αλβανία 2000-2006.Μέτρο 2.3 «Συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων». Τίτλος έργου. «Δίκτυο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας Διασυνοριακών υδατίνων οικοσυστημάτων». Προϋπολογισμός έργου. 369000Ε. (Φορέας υλοποίησης:Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Συντάκτης τεχνικού δελτίου- Επιστ. Υπευθ. Ιφιγ. Κάγκαλου).

 • Πρόγραμμα ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006. (Κοινωνία της Πληροφορίας). Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 3. «Ανάπτυξη και προώθηση της Καινοτομίας». Τίτλος έργου. « Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυούς συστήματος τηλεματικής για την προστασία, διαχείριση & ανάδειξη του υδάτινου οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας». Προϋπολογισμός έργου. 244600Ε. (Φορέας υλοποίησης: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Συντάκτης τεχνικού δελτίου- Επιστ. Υπευθ. Ιφιγ. Κάγκαλου).

 • H χρήση των Μυδοκαλλιεργειών ως βιοφίλτρο σε ευτροφικά θαλάσσια οικοσυστήματα. (Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, Κατηγορία πράξης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Επιστημ. Υπεύθ. Παπαδόπουλος Γ. Καθ. ΤΕΙ Ηπείρου).(σε υλοποίηση)

 • Establishment of a Recruitment Monitoring System, Glass Eel. (European Union, DG-XIV, Study contract n°98/076) 2002, 14000€. Επιστ. Υπευθ. Ι. Κλαδάς.

 • «Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου». (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II), 2003. Επιστ. Υπευθ. Ι. Κλαδάς.

 • «Preservation of Copepod Eggs for Fish Farming (POCEFF)». (Πρόγραμμα CRAFT080202. Contract No: Q5CR-2002-72468, 2003 Επιστ. Υπευθ. Ι. Κλαδάς).

 • «Μελέτη των Κωπηπόδων στις λιμνοθάλασσες της Ηπείρου: διερεύνηση της ύπαρξης αξιοποιήσιμων ειδών για τις Ελληνικές θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες». (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ), (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II), 2004. Επιστ. Υπευθ. Ι. Κλαδάς).

 • «Πιλοτική εφαρμογή αλιευτικού τουρισμού για την ανάδειξη της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και παράδοσης». (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2000-2006, ΜΕΤΡΟ 4.6 Επιστ. Υπευθ. Ι. Κλαδάς).

 • Εφαρμογή τεχνικών Κατάψυξης-Κρυοδιατήρησης-Απόψυξης σπέρματος ιχθύων στις υδατοκαλλιέργειες της Ελλάδας. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ », (Επιστμ. Υπεύθ. Δρ. Κ. Ναθαναηλίδης).

 • Παραγωγή Ολοθήλυκων Ατόμων Ιριδίζουσας Πέστροφας ONCORHYNCHUS MYKISS), (Συνεργαζόμενος Φορέας: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ,Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Παράρτημα Ηγουμενίτσας, Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

 • Διαχείριση ποταμού Καλαμά-Πρόγραμμα LIFE Συνεργαζόμενοι φορείς ΤΕΙ Ηπείρου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ν.Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ(1999) Επιστημονικός υπεύθυνος δράσης 5(ενίσχυση και επανένταξη απειλουμένων και εξαφανισθέντων ειδών): Πάσχος Ι. Διάρκεια :18 μήνες.

 • Οι επιδράσεις της υπερέκφρασης της Τ3 κατά την ανάπτυξη της ιριδίζουσας πέστροφας. Χρηματοδότηση:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(1999) Επιστημoνικοί υπεύθυνοι:Κωλέττας Ε.,Πάσχος Ι. Διάρκεια:18 μήνες.

 • Βιολογία και αλιευτική διαχείριση του Carassius auratus Χρηματοδότηση:ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(1999) Επιστημονικός υπεύθυνος:Πάσχος Ι. Διάρκεια:12 μήνες.

 • Μελέτη της προσαρμογής και επιδόσεων του λαβρακιού σε εντατική εκτροφή στα γλυκά νερά και σε φυσικές υδατοσυλλογές μετά από εμπλουτισμό. Χρηματοδότηση:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας(2001) Επιστημονικός υπεύθυνος:Πάσχος Ι. Διάρκεια:18 μήνες.

 • Βιολογία του είδουςParahoxinus epiroticus(τσίμα) και μέτρα για την προστασία του. Χρηματοδότηση:Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(2001) Επιστημονικός υπεύθυνος:Πάσχος Ι. Διάρκεια:18 μήνες.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις του Τμήματος Ιχθυοκομίας

Δείτε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του τμήματος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

 • Anastasiou S. & Theodorou J., 1995. The Dietary Value of Cultured Seabass & Seabream. In The Greek Challenge. (Publication of the Federation of Greek Mariculturists).

 • Beklioglu M., Romo S., Kagalou I., Quintana X., Becares E. Shallow Mediterranean Lakes: Variation in the Theme (in press, Hydrobiologia ).

 • Christophilogiannis P. & Theodorou J., 1995. Insurance Requirements of the Greek Mariculture Industry during the period 1986-1994 (1st semester). In Aquaculture Production Economics, Cahiers Options Mediterraneennes Vol. 14, p. 239-246.

 • Chantzaropoulos A., Nathanailides C., Tsoumani M., Gouva E., Perdikaris C. & I. Paschos. 2007. A protocol with minimum technical requirements for the first production of sex reversed XX male rainbow trout (Oncorhynchus mykiss L.) in Greece and their sperm cryopreservation for all-female culture. PESCA 2007, Ciudad de la Habana, Cuba, March 5-9, 2007, p. 15-16.

 • E. Elefteriadis, G. Kanlis, F. Arapoglou, G. Krey, P. Logothetis. Replacement of live feed (Artemia salina) by microworms for the intensive culture of the Mediterranean sea bream larvae. European Aquaculture Society – Aquaculture Europe 2004, Biotechnologies for Quality, pages 318-319, Barcelona, Spain, October 20-23, 2004.

 • Engell-Sørensen, K*; Drillet, G; Hansen, BW; Echabe, JA; Evjemo, JO; Fintikaki, M; Sørensen, TF; Holmstrup, M; Overrein, I; Ramløv, H; Overgaard, J; Siarmpas, T; Svendsen, AK; Søraas, B; Thinggaard, A; Tzovenis, I; and Verriopoulis, G., 2006. Intensive production of calanoid copepods and possible preservation of copepod eggs for fish farming. Presentation of the overall results from the FP5-craft-project, POCEFF. AQUA 2006, May 9-13, Florence, Italy, pp. 287.

 • Etchandy C., Charalambakis G., & J. Theodorou, 2000. The activities of the Managing Director in Mediterranean Aquaculture Enterprises. AQUA 2000, Nice 2-6 May. In: Responsible Aquaculture in the New Millennium, EAS Spec. Publ. No 28, p. 205.

 • Evmorphopoulos E., & Theodorou J., 2001. HACCP system for the maricultured fish. In: PISCES (EU Leonardo Project) Training manual, p.p154-179.

 • Finfish Mariculture in Greece. Industrial Analysis. Money & Market Magazine, Vol. 74, March 1994.

 • Forecasting the Future of the Greek Mariculture Industry: A Survey. Kerdos Financial Daily, 21/10/94.

 • G. Kanlis, E. Elefteriadis, F. Arapoglou, G. Krey, P. Logothetis. Management of live feed and starter diets for a rapid growth of the Mediterranean sea bream larvae with a low cost. European Aquaculture Society – Aquaculture Europe 2004, Biotechnologies for Quality, pages 452-453, Barcelona, Spain, October 20-23, 2004.

 • G. Kanlis, P. Loghothetis, P. Goulas, N. Mexas, E. Eleftheriadis, and F. Arapoglou. Use of nutritional supplement against enteritis and for growthenhancement in farmed gilthead sea bream Sparus auratus. European Aquaculture Society – Aquaculture Europe 2006, Linking Tradition & technology, Firenze, Italy, May 9-13, 2006.

 • Grigorios Kanlis, P. Goulas, E. Elefteriadis, F. Arapoglou, D. Lenas, P. Logothetis. Application of a simple technology for a successful stocking of large amounts of rotifers produced in the hatchery, and the elimination of the risk of not sufficient feeding the fish larvae during the peak spawning season of the Mediterranean sea bream. European Aquaculture Society – Aquaculture Europe 2005, Optimizing the Future, pages 263-264, Trondheim, Norway, August 5-9, 2005.

 • Hough C., Charalambakis G., & J. Theodorou, 2000. Pan-European FEAP Data Base Project: The European Producers Networking. In: Responsible Aquaculture in the New Millennium, EAS Spec. Publ. No 28, p. 290.

 • Is necessary the establishment of the Greek Shellfish Association? Fishing News, Vol. 148 October 1993.

 • Jones D.A., Le Vay L., Budd M. & Theodorou J., 1991. Modification of rotifers cultured as food for fish larvae using microencapsulated diets”. 119th Meeting of Society for General Microbiology, Edinburgh University 9-12 April, 1991.

 • Kakali F., Vildou I. Theodorou J.A, Tzovenis I., Rizos D., & Kagalou I.,2006. Trophic state evaluation of Maliakos bay (Greece), for potential development of the mussel Mytilus galloprovincialis farming. Presented in the Annual Meeting of the World Aquaculture Society, Aqua2006, 9-13 May, Florence, Italy.

 • Kagalou I.Τsimarakis G., Bezirtzoglou E. 2002. Interrelationships between bacteriological and chemical variations in Lake Pamvotis. Microb. Ecol. in Health and Dis.14(1), pp 37-41.

 • Kagalou I., G.Tsimarakis , A. Patsias. 2001. Phytoplankton dynamics and physical-chemical features of a shallow lake (lake Pamvotis-Greece). Fresenius Envir.Bull.10(12):845-849.

 • Kagalou I., Tsimarakis G., Paschos 1.2001. Water chemistry and Biology in a shallow lake. Present state and perspectives. G-nest :the Intern. Journal ,3(2):85-94.

 • Kagalou I., Beza P., Perdikaris C, Petridis D . 2001. Effects of Copper and Lead on microalgae (Isochrysis galbana) growth. Fres. Envir. Bull.,11(5):233-236.

 • Kagalou I., Papastergiadou E., Tsoumani Μ .2002. Monitoring of water quality of Kalamas river, Epirus, Greece. A multivariate analysis. Fres. Envir. Bull. 11 (10a) 788-794.

 • Kagalou I., Papastergiadou E., Tsimarakis G., Petridis D. 2003.Evaluation of the trophic state of Lake Pamvotis, Greece..A shallow Urban lake. Hydrobiologia, 506-509:745-752.

 • Kagalou I., Petridis D., Tsimarakis G.2003.Seasonal variation of water quality parameters in a shallow lake (Lake Pamvotis, Greece) and effects on phytoplankton, zooplankton communities. Journal of Freshwater Ecology,Vol.18(2),199-206.

 • Kagalou I., Papastergiadou E., Beza P., Giannouris E. 2006. Assessment of the trophic state of Kalodiki wetland, Western Greece. Fresen. Environ. Bull.15(2): 136-140.

 • Kagalou I. Papastergiadou E., Leonardos I. Long-term changes on eutrophication process in a shallow Mediterranean lake ecosystem of W.Greece: response after the reduction of external load (in press, Journal of Envir. Management )

 • Kagalou I., Economidis G., Leonardos I., Papaloukas C.2006 Assessment of a Mediterranean shallow lentic ecosystem (Lake Pamvotis, Greece) using benthic community diversity: response to environmental parameters. LIMNOLOGICA : ECOLOGY AND MANAGEMENT OF INLAND WATERS. 36, 269-278.

 • Kagalou I., Leonardos I.. Planktonic community respiration: Does it couple with the trophic state in a shallow lake? 2006 J. of Freshwater Ecology , 21(3), 531-535. Kagalou I., Papastergiadou E., Retalis A., Stefanidis K., Leonardos I. Water level fluctuation : impacts on a shallow Mediterranean Lake (Lake Pamvotis , Greece) (accept, Hydrobiologia).

 • Leontarakis P.K., Xatzianastasiou L.,& Theodorou J.A.,(2005). Relative growth and burrowing behaviour of the lagoon cockle, Cerastoderma glaucum Bruguière (Mollusca: Bivalvia), from a NE Mediterranean coastal lagoon (Keramoti).Presented in 12th Hellenic Congress of Ichthyologists,Kavala,Greece.

 • Lekka E., Kagalou I., Lazaridou- Dimitriadou M., Albanis T., Dakos V., Labropoulou D., Sakkas V.2004.The water and habitat quality of Kalamas river (Epirus, Hellas).. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 32(3),175-188.

 • Leonardos I., Kagalou I., Triantafyllidis A., Sinis A. 2005. Life history traits of Ylikiensis Roach(Rutilus ylikiensis) in two Greek lakes of Different trophic state. J. of Freswater Ecology 20(4): 715-721.

 • Leonardos I., Kagalou I., Triantafyllidis A. 2005.Threatened fishes of the world: Silurus aristotelis (Agassiz,1856) (Siluridae). Environmental Biology of Fishes (in press).

 • Nathanailides, C. M. Tsoumani, A. Papazoglou and I. Paschos (2002). Hatching time and post-hatch growth in Russian sturgeon Acipenser queldenstaedtii. Journal of Applied Icthyology, 18, 651-654.

 • Packaging and Reduction of Waste Materials. European Standards for Recirculation of the Packing Materials. Marketing Report, November 1994, Vol. 234, p.20-23.

 • Papagiannis I., Kagalou I., Palaiologou E., Karayannis M., Kalafakakou V.2002. Heavy metals in Lake Pamvotis (NW Greece) ecosystem. Fresenius Environ. Bull. 11(9)659-664.

 • Papagianis I., Kagalou I., Leonardos J., Petridis D., Kalfakakou V.2004. Copper and Zinc in four freshwater fish from lake Pamvotis (Greece). Environmental International, 30:357-362.

 • Paschos I., Kagalou 1., Apostolidis Α., and Triantafyllidis C.2001. Gametic products and allozyme variation of brown trout {Salmo trutta L.) in Louros river (N-W Greece). Biologia. ,56/2:199-204.

 • Paschos I, Nathanailides C. & C. Perdikaris. 2005. Timing of sexual maturity, gamete and alevin quality of wild brown trout (Salmo trutta, L. 1758), under a controlled photoperiod regime. Supplementa ad Acta Hydrobiologica, 7: 3-9.

 • Paschos I., Nathanailides C., Tsoumani M., Perdikaris C., Gouva E. & I. Leonardos. 2004. Intra and inter-specific mating options for gynogenetic reproduction of Carassius gibelio (Bloch, 1783) in Lake Pamvotis (NW Greece). Belgian Journal of Zoology 134(1): 55-60.

 • Paschos I., Nathanailides C., Perdikaris C. & M. Tsoumani. 2004. Comparison of morphology, growth and survival between Silurus glanis, Silurus aristotelis and their hybrid during larval and juvenile stages. Aquaculture Research 35: 97-99

 • Paschos I., Nathanailides C., Kagalou I., Leka E., Tsoumani M. & C. Perdikaris. 2003. The prospects for restoring the nearly extinct population of the Adriatic sturgeon Acipenser naccarii Bonaparte 1836 (Acipenseridae) in Greece. Aqua: Journal of Ichthyology and Aquatic Biology 7(3): 123-132.

 • Paschos, I., Natsis, L., Nathanailides ,C., Kagalou, I., and Kolettas, E.(2001). Induction of gynogenesis and androgenesis in goldfsih Carassius auratus (var.oranda). Journal of Reproduction in Domestic Animals 36, 195-198.

 • Perdikaris C., Levavi-Sivan B., Chantzaropoulos A., Nathanailides C., Gouva E. & I. Paschos (2007). Pituitary collection from gibel carp Carassius gibelio (Bloch 1783) in Lake Pamvotis (NW Greece) and prospects for future use in carp reproduction (submitted). Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. In press.

 • Paschos I., Perdikaris C., Kagalou I., Leka E., Tsoumani M. & C. Nathanailides. 2002. Natural distribution of Adriatic sturgeon (Acipenser naccarii) and efforts to recolonize extinct stocks in Greece. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, 22-25 May 2002.

 • Paschos I., Nathanailides C., Perdikaris C. & M. Tsoumani. 2001. On the utilization of males of Silurus aristotelis in aquaculture. Aquaculture Europe 2001 Symposium (EAS Special Publication No. 29), 4-7 August 2001, Trondheim, Norway, p.197-199.

 • Paschos Ι., C. Nathanailides, I. Papadopoulou, M., Mihailidou, A. Samara & M. Tsoumani (2001). Spawning activities of gibel carp Carrasius auratus gibelio in the lake Pamvotis. Proceedings of the Fisheries Society of the British Isles, Fish Physiology Conference, (Leicester, July 2001).

 • Perdikaris C., Nathanailides C., Gouva E., Karipoglou C. & I. Paschos. 2005. Collapse of Epirus minnow, Phoxinellus epiroticus (Steindachner, 1895) fisheries in lake Pamvotis, Greece. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 16(4): 371-374.

 • Perdikaris C., Vivani-Sivan B., Chantzaripoulos A., Nathanailides C., Gouva E., & I. Paschos. 2006. Pituitary collection from gibel carps Carassius gibelio in Lake Pamvotis (NW Greece): cLH levels and selection of appropriate donor fish. AQUA 2006, Florence, 9-13 May 2006 (πρακτικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή).

 • Protopappas D. & Theodorou J., 1995. The Enrolement of the Greek Mariculture Industry. Federation of Greek Maricultures Publications.

 • Retailing & Industry. Balance or Change of the Power. Marketing Report, November 1995, Vol. 260, p.24-31.

 • Romero J., Kagalou I., Imberger J.,Hela D., Kotti M., Bartzokas Α., Albanis T., Evmirides N., Papagiannis J.and A.Bithava..2G02.Seasonal water quality of shallow and eutrophic lake Pamvotis, Greece: Implications for restoration. Hydrobiologia,471:91 -105.

 • Sofia Nikolopoulou, Ioannis Tzovenis, George Ioannou, Panos Dendrinos, and Yannis Cladas. 2006. Experimental Rearing of Calanoid Copepods for Use in the Mediterannean Fin Fish Aquaculture. 3rd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, 3-4 November, Athens, Greece.

 • Shellfish in Advertising. Fishing News, vol. 143, May 1993.

 • Theodorou J., 1991. Nutritional Studies on the Rotifer Brachionus plicatilis. M.Sc. Thesis. U.C.N.W. 65pp.

 • Theodorou J., 1992. Experimental cultivation trials of manila clam “Tapes philippinarum” in Menai Strait, N.Wales. 1st Greek Shellfish Culture Conference, Leptocarya Pierias, 4-6 Dec. 92.

 • Theodorou J., 1995. Pan-European Aquaculture DataBase Project by FEAP: The Greek Contribution. In Marketing of Aquaculture Products, Cahiers Options Mediterraneennes Vol. 17, p. 231-236.

 • Theodorou J., 1998. The Greek Shellfish Industry: Present Status and Current Prospects. (Marketing of the Greek Farmed Products: Present Status and Current Prospects). 1st European Summit of Shellfish Farming in Aquaculture Europe ‘98.

 • Theodorou J., 1999. Greece focuses on marketing seabass and seabream. SEAFOOD International, December 1999, p.35-36.

 • Theodorou J., 2001.Regulation and monitoring of shellfish aquaculture in Europe. In Read P.A., Fernandes T.F., Miller K.L, Eleftheriou A., Eleftheriou M., Davies I.M., & Rodger G.K., (Eds) The Implications of Directives, Conventions and Codes of practice on the Monitoring and regulation of Marine Aquaculture in Europe. Fisheries Research Services Publications Aberdeen, Scotland, p55-57.

 • Theodorou J., & Charalambakis G., 2001. Review on the fish farming development in Greece. In Read P.A., Fernandes T.F., Miller K.L, Eleftheriou A., Eleftheriou M., Davies I.M., & Rodger G.K., (Eds) The Implications of Directives, Conventions and Codes of practice on the Monitoring and regulation of Marine Aquaculture in Europe. Fisheries Research Services Publications, Aberdeen, Scotland, p. 49-54.

 • Theodorou J., 2001. Traceability in the Greek mariculture industry: The market view. Traceability Conference 5th of July, Grimsby, U.K.

 • Theodorou J., 2002. Current & Future Technological Trends of European Seabass-Seabream Culture. In: Lee C., (Ed.) Aquaculture Grow-out Systems. 11-15 Feb 2001, Aquaculture Interchange Program, University of Hawaii, Honolulu, USA, Reviews in Fisheries Science,10(3-4): 529-543.

 • Τheodorou J., Mastroperos Μ., Pantouli P., & Cladas Υ., 2003. Insurance requirements of mariculture in Epirus. 11th Hellenic Congress of Ichthyologists, Preveza, 2003, Greece.

 • Τheodorou J. & Τzovenis I., (2004) . Aquaculture Insurance. In: Encyclopedia of Actuarial Sciences. Edited by J. Teugels & B. Sundt , J.Willey & Sons Publications.

 • Theodorou J.A., Nathanailidis K., Kagalou I., Rizos D., Georgiou P., & Tzovenis I., 2006. Spat settlement pattern of the cultured Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis in the Maliakos Bay, (Greece). Presented in the Annual Meeting of the World Aquaculture Society, Aqua2006, 9-13 May, Florence, Italy.

 • Theodorou J.A., Nathanailidis K., Makaritis P., Kagalou I., Negas I., Anastasopoulou G., & Alexis M., 2006. Gonadal maturation of the cultured mussel Mytilus galloprovincialis in the Maliakos Bay (Greece): Preliminary results. Presented in the Annual Meeting of the World Aquaculture Society, Aqua2006, 9-13 May, Florence, Italy.

 • Τheodorou J. & Τzovenis I., Sorgeloos P.,&Viaene J. (2006). Risk Assessement in Aquaculture decision-making. Presented in the Annual Meeting of the World Aquaculture Society, Aqua2006, 9-13 May, Florence, Italy.

 • The advantages of patented Shellfish Purification Systems. Fishing News, May 1994.

 • The British Seafood Industry Approach of the German Market. Fishing News, October 1994.

 • The dietary value of the live food in Aquaculture. GEOTEE Information Leaflet, September, 1993.

 • The Management of Purification and Expedition Centre. Fishing News, Vol. 154

 • The replacement of the Molluscan Shellfish (Control of Deposit) Order 1983, by 91/67 EEC Directive in U.K. Application Problems and Solutions. Fishing News , Vol. 145-146, July-August 1993.

 • Recent Developments and Current Marketing Targets of the Greek Mariculture Industry. Fishing News, Vol. 155.

 • Tsoumani Maria, Roman Liasko, Paraskevi Moutsaki, Ifigenia Kagalou and Ioannis Leonardos. Length–weight and length–length relationships of an invasive cyprinid fish (Carassius gibelio) from 12 Greek lakes in relation to their trophic states.2006. J. of Appl. Ichthyology 22,281-284.

 • Wray T., & Theodorou J., 1996. Greek farmers lead in Mediterranean. SEAFOOD International, March 1996. p.65-67.

 • Aνάπτυξη μεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής του Carassius auratus με την βοήθεια ανάλογων της LHRH. Νάτσης Λ, Τσουμάνη Μ., Πάσχος Ι. Τσικάρης Β. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη,26-27/9/ 1997. Πρακτικά ,σελ.42.

 • Γ. Κανλής, Π. Λογοθέτης, Π. Γούλας, Ε. Οικονόμου, Δ. Λένας, Π. Σώζος, Χ. Κέρογλου. Διατροφική ανεπάρκεια στη τσιπούρα (Sparus aurata L.) και χρήση ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής στην ιχθυοκαλλιέργεια. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων – Ελλάδα 2005, Υδατοκαλλιέργειες – Αλιεία – Υδάτινο Περιβάλλον, σελίδες 382-385, Δράμα, 13-16 Οκτωβρίου, 2005.

 • Εκτίμηση μέτρων διαχείρισης και προστασίας του ποταμού Λούρου με την χρήση μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης. ΚάγκαλουΙ.,ΠάσχοςΙ.,Νάτσης Λ.,ΤσιμαράκηςΓ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 20-23/1/00,Μεσολόγγι.πρακτικά σελ.117-121.

 • Eνδείξεις για την τροφική κατάσταση της λίμνης Παμβώτιδας-εποχιακή κατανομή χλωροφύλλης-Α και φυτοπλαγκτού. Kάγκαλου Ι., Πατσιάς Α.,Πάσχος Ι. 6οΠανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας ,Χίος 2326/5/2000. Πρακτικά, ΤόμοςΙΙ, σελ.230-233.

 • Εποχιακή διακύμανση της αφθονίας του ζωοπλαγκτού της λίμνης Παμβώτιδας Κάγκαλού Ι.,Τσουμάνη Μ.,Πάσχος Ι6οΠανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας,Χίος 23-26/5/2000 .Πρακτικά ΤομοςΙΙ,σελ.236-238.

 • Κ. Ναθαναηλίδης, Σ. Κλαουδάτος, Ι. Πάσχος (2000) Τα επίπεδα ενζύμων και μυϊκής υπερπλασίας ως δείκτες εκτίμησης της ποιότητας των ιχθυδίων στις υδατοκαλλιέργειες. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο συνέδριο Ιχθυολόγων, Μεσολόγγι. σελ.: 235-237

 • Κλαδάς Γ., Ιωάννου Γ., Νικολοπούλου Σ., Δενδρινός Π. & Τζοβενής Ι. 2007. Παραγωγή αβγών του καλανοειδούς κωπηπόδου Acartia tonsa Dana σε πιλοτική κλίμακα με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στην ιχθυοκαλλιέργεια: προκαταρκτικά αποτελέσματα. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων: Υδάτινοι βιολογικοί πόροι και οικοσυστήματα-Διαχείριση – Αξιοποίηση – Προστασία, Μυτιλήνη 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.

 • Μελέτη μορφολογικών χαρακτηριστικών και πρωτεϊνικού πολυμορφισμού του κυπρίνου της Β.Ελλάδας. ΖωγράγφοςΜ.,ΠάσχοςΙ.,ΤριανταφυλλίδηςΚ.21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε,Σύρος,28-31/5/99. Πρακτικά ,σελ.89-90

 • Πρώτα στοιχεία εκτροφής ειδών της οικογενείας των Acipenseridae στις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες.Τσουμάνη Μ.,Νάτσης Λ.,Πάσχος Ι.,ΒράκαςΗ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων,20-23/1/00,Μεσολόγγι.Πρακτικά,σελ.259-263.

 • Μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης της Λίμνης Παμβώτιδας, Πάσχος Ι., Νάτσης Λ., Κάγκαλου Ι. 6οΠανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος 23-26/5/2000 .Πρακτικά, ΤόμοςΙΙ,σελ.251-253.

 • Εισαγωγή υδροβίων οργανισμών στα εσωτερικά νερά. Πάσχος Ι. Ναθαναηλίδης Κ., Πάσχος Ι., Τσουμάνη Μ., Περδικάρης Κ., Γκούβα Ε. & Α. Καπαρελιώτης. 2005. Θνησιμότητα στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax L.) κατά τη χειμερινή περίοδο σε εύτροφα χωμάτινα υδροστάσια με γλυκό νερό. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16/10-2005, σελ. 296-299.

 • Ναθαναηλίδης Κ., Περδικάρης Κ., Γκούβα Ε. & Ι. Πάσχος. 2003. Ρυθμός σωματικής αύξησης της πεταλούδας (Carassius gibelio) σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης αμμωνίας. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Πρέβεζα 10-14/4/2003, σελ. 127-130.

 • Πάσχος Ι., Νάτσης Λ., Τσουμάνη Μ., Ματθαίου Θ., Ναθαναηλίδης Κ., & Σαμαρά Α., (2000).Μέθοδος μαζικής εκτροφής των Fancy goldfish (Carassius auratus). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιο συνέδριο Ιχθυολόγων, Μεσολόγγι. Σελ., 243-246.

 • Πάσχος Ι., Ναθαναηλίδης Κ. Περδικάρης Κ. & Μ. Τσουμάνη. 2001. Πλεονεκτήματα από τη χρήση αρσενικών γεννητόρων του γλανιδιού (Silurus aristotelis) στην εκτροφή του ευρωπαϊκού γατόψαρου (Silurus glanis). Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Χανιά 18-20/10/2001, σελ. 197-200.

 • Περδικάρης Κ., Ναθαναηλίδης Κ., Γκούβα Ε., Πάσχου Α., Λένας Δ.& Ι. Πάσχος. 2005. Η χρήση του γαριφαλέλαιου ως αναισθητικό στην ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorynchus mykiss, Walbaum) και στο χρυσόψαρο (Carassius carassius, Linnaeus). Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16/10-2005, σελ. 459-463.

 • Περδικάρης Κ., Vivani-Sivan Β., Ναθαναηλίδης Κ., Γκούβα Ε., Χατζαρόπουλος Α. & Ι. Πάσχος. 2005. Συλλογή υποφύσεων από πεταλούδες (Carassius gibelio Bloch 1783) στη Λίμνη Παμβώτιδα και προοπτικές χρήσης τους στην τεχνητή αναπαραγωγή των κυπρινοειδών. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16/10-2005, σελ. 378-381.

 • Περδικάρης Κ., Ναθαναηλίδης Κ., Εργολάβου Α. & Ι. Πάσχος. 2005. Η καραβίδα των εσωτερικών υδάτων (Astacus astacus L.) του ποταμού Καλαμά: ταυτοποίηση του είδους, διάκριση & αναλογία φύλων, συχνότητα μεγεθών και αύξηση. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16/10-2005, σελ. 180-184.

 • Περδικάρης Κ., Ναθαναηλίδης Κ., Γκούβα Ε., Καρίπογλου Κ., Λεονάρδος Ι. & Ι. Πάσχος. 2003. Κατάρρευση του πληθυσμού της τσίμας (P. epiroticus) στη Λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Πρέβεζα 10-14/4/2003, σελ. 269-272.

 • Χαντζαρόπουλος A., Ναθαναηλίδης K., Τσουμάνη M, Γκούβα E., Περδικάρης K. & Ι. Πάσχος. 2007. Πρωτόκολλο με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για την πρώτη παραγωγή φυλετικά ανεστραμμένων ΧΧ αρσενικών ατόμων ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss L.) στην Ελλάδα και η κρυοδιατήρηση σπέρματος τους για την όλο-θηλυκή εκτροφή. Υποβλήθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη 27-30/9-2007.

 • Forum Ερευνάς και Τεχνολογίας ‘Εισαγωγή υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα,Ζάππειο,Αθήνα,12-5-2000.Πρακτικά,σελ.43-48.